Konfigurace severního (přerovského) zhlaví v žst. Rohatec